მიმართულება
 • აგრომაღაზია
 • აგრონომის მომსახურება
 • აგროტურიზმი
 • ასოციაცია
 • ბაზარი
 • გადამამუშავებელი
 • განათლება
 • ვეტ მაღაზია
 • ზოო/ვეტ-მომსახურეობა
 • კვლევა
 • ლაბორატორია
 • მექანიზაცია
 • სათბური
 • სამაცივრე მეურნეობა
 • სამინისტრო
 • სანერგე
 • სასაკლაო
 • ფერმა
 • ფინანსები
 • შეგროვება-დისტრიბუცია
 • შემნახველი
 • ცოცხალი პირუტყვის ბაზრები
 • ცხოველთა საკვებწარმოება
სად:

შპს “კავკასიის გენეტიკა”, რომელიც ოპერირებს თბილისში, ქვეყნის უმთავრესი მიმწოდებელია მეცხოველეობის სფეროში ფერმის აღჭურვილობის, რძისა და ხორცის წარმოება-გადამუშავების, სანაშენე საქმისა და ხელოვნური განაყოფიერების მიმართულებით. საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: თანამედროვე ტიპის მეძროხეობის, მეღორეობისა და მეფრინველეობის ფერმების პროექტებისა და კონცეფციების შემუშვება-განვითარება; მაღალპროდუქტიული, სარძევე და სახორცე მიმართულებების სანაშენე პირუტყვის, ღორისა და თხის იმპორტი ევროპიდან; ცხოველთა კვებისთვის მინერალები (საკვაბი დანამატები), საკვების დამზადების ტექნოლოგიების განვითარება და დაბალანსებული ულუფის შემუშავება; ხელოვნური განაყოფიერება მეძროხეობასა და მეღორეობაში -ხელსაწყოების, მსხვილფეხა პირუტყვის და ღორის სპერმისა და ემბრიონების დისტრიბუცია და მომსახურება ხელოვნური განაყოფიერებისათვის; მეძროხეობის, მეღორეობისა და მეფრინველეობის ფერმების და ვეტერინარიის სრული აღჭურვა, პროექტირება და მონტაჟი;
საწარმოო ხაზების პროექტირება და სათანადო საიჟინრო – საკონსულტაციო მომსახურება ხორცისა და რძის გადამუშავებისთვის;

შეფასება

თქვენი შეფასება მოცემულ განაცხადზე

angry
crying
sleeping
smily
cool
მოძებნა

რეკომენდირებულია მინიმუმ 140 სიმბოლო