მიმართულება
 • აგრომაღაზია
 • აგრონომის მომსახურება
 • აგროტურიზმი
 • ასოციაცია
 • ბაზარი
 • გადამამუშავებელი
 • განათლება
 • ვეტ მაღაზია
 • ზოო/ვეტ-მომსახურეობა
 • კვლევა
 • ლაბორატორია
 • მექანიზაცია
 • სათბური
 • სამაცივრე მეურნეობა
 • სამინისტრო
 • სანერგე
 • სასაკლაო
 • ფერმა
 • ფინანსები
 • შეგროვება-დისტრიბუცია
 • შემნახველი
 • ცოცხალი პირუტყვის ბაზრები
 • ცხოველთა საკვებწარმოება
სად:

საჰაკ თუმასიანის მერძევეობის ფერმა მდებარეობს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ეშტიაში. ფერმის შენობა აკმაყოფილებს სადემონსტრაციო ფერმისთვის განკუთვნილ მინიმალურ მოთხოვნებს (შენობის სიმაღლე, ვენტილაციის და განათების დონე, იატაკის საფარი და სხვ.). ამასთანავე, ფერმას მინიჭებული აქვს სადემონსტრაციო ფერმის სტატუსი ორი მიმართულებით: 1) რძის მენეჯმენტი და ჰიგიენა – წველა ხდება საწველი აპარატის დახმარებით და ჰიგიენის დაცვით; 2) ცხოველის საკვების წარმოება – საკვების დამზადება ფერმაში ადგილზევე ხდება მცირე დასაღერღი დანადგარით და საჭირო რაციონის განსაზღვით. ფერმის ბაზაზე დაინტერესებულ ფერმერებს რეგულარულად უტარდებათ აგროტრენინგები მეცხოველეობის საკითხებში სადემონსტრაციო მიმართულებების გათვალისწინებით. ფერმერი აწარმოებს ნედლ რძეს, ტრადიციულ იმერულ ყველს, ნაღებსა და ნადუღს. სადემონსტრაციო (დემო) ფერმა მოეწყო „მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციისა და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, რომელიც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივითა და სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) ფინანსური მხარდაჭერით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით განხორციელდა.

შეფასება

თქვენი შეფასება მოცემულ განაცხადზე

angry
crying
sleeping
smily
cool
მოძებნა

რეკომენდირებულია მინიმუმ 140 სიმბოლო